Zadání ZS 2012/2013
Od společenské angažovanosti až po introverntí zkušenost
Cyklodoprava (ekologická doprava), jako alternativa převládájícího motorismu, a jeho negativ, je velmi aktuální, výmluvné společenské téma. Zadání „Cyklostezka“ (ne cyklodoprava, nebo udržitelná doprava apod.) otevírá širokou škálu možných přístupů. První část slova „cyklo“ označuje kolo, kruh, cyklus, cyklický.

Pojem „stezka“ může znamenat např. typ pozemní komunikace, historickou dopravní, turistickou trasu. Objevuje se např. i v souvislosti s duchovními systémy. Dotazována má být mj. sociální angažovanost v umění obecně.
Downloads: 
Microsoft Office document icon Zadání PDF icon Bike City