Thursday, 6 September, 2012 - 18:00
Galerie Slovenského Institutu, Jilská 450/16,Praha 1
Dovolujeme si Vás pozvat na otevření výstavy

KROUŽEK

Vystavující: Dušan Zahoranský

Hosté a hostky poličky lingvistického kroužku:
Michaela Dašková, Magda Staňová, Jan Brož,
Aleš Čermák a Jan Jáchim

Kurátor: Vladimír Beskid

Vernisáž 6.9.2012 od 18:00
v Galerii Slovenského Institutu, Jilská 450/16,Praha 1

Výstava trvá do 28.10.2012.
Otevřeno: pondělí až pátek od 13:00 do 17:00Pořádá Slovenský Institut v Praze za podpory Ministerstva Kultury České Republiky a Košice EHMK2013.