Friday, 2 December, 2011 - 17:30
sraz v 9:00 na křižovatce ulic Bratislavská a Hvězdova
Procházka po vybraných místech městské čtvrti v okolí Cejlu s Mgr. Martinem Anderem, Ph.D., členem Zastupitelstva města Brna za Stranu zelených.

Sraz v 9:00 v parčíku na křižovatce ulic Bratislavská a Hvězdova