2018
Plenér, na kterém jsme každý dostali určenou destinaci ke zpracování. Já dostala farmu kousek na městem. Zařídila jsem si dobrovolnou čtyřdenní brigádu a vzniklo video, které kombinuje zamyšlení při práci a texty prolínají krátká videa, která v sobě nesou opakovací prvek.