2019
stuffonwhitebackground.tumblr.com je blogový experiment s postováním předmětů spojených jediným faktickým atributem - bílým pozadím.
Předměty jsou vybírány volnou asociací a jejich kontext je vymazán, přenechán čistě k posouzení mému a návštěvníkově. 
Projekt poukazuje na časté objevování se vytrženosti z kontextu na internetu, jako např. reklamy ('personalizované'), irelevantní a nepodložené informace, podezřelé zdroje a všech jevů, které nějakým způsobem podrývají důvěryhodnost a pozitivní vztah k internetu. Blog má sloužit jako osobní meditační prostor, který pomáhá v něm tyto vlivy rozpouštět a rozpoznávat relevanci od irelevance.

https://stuffonwhitebackground.tumblr.com/