Tchibo family je umělecká skupina, sekupila se v září roku 2020. Vzešla přímo z důsledků pandemických ran paralyzujících životy jednotlivých členů. Vznikla přirozeně z holé nutnosti a lidskosti, jako vzájemná péče tří lidských entit (+ Čuník) v zdánlivě bezvýchodné životní situaci, nacházejících se v psychickém, sociálním či materiálním nedostatku. V nouzových podmínkách se tak vzrodila umělecká skupina s postupně vyplývající ambicí postarat se o sebe navzájem, tvořit nové vazby a život v uměle vytvořené situaci - v nestandardních podmínkách hlubokého lockdownu - v jednom pokoji v jednom bytě s dosavadní pouhou povrchní znalostí se mezi sebou navzájem. Na místo tvorby uměleckých děl do prázdných galerií v pozastaveném venkovním světě vzešla potřeba para/post uměleckého tvoření mezilidských vztahů, občasně (nebo stále?) nahlížených prizmatem uměleckého počínání. Prolínání tvoření vztahů, života a umění nastínilo dlouhou, neustále vyvíjející se životní performanci s nejasnými hranicemi a budoucností.

Klára Lázničková
Ivana Rovenská
Matúš Baluch
Čunislav Láznička