2019
Audiovizuální esej zkoumající horizontální a vertikální perspektivu vnímání televize, jakožto intertextuálního média, jehož konečný význam vzniká v kontextu divácké participace.
Sára Jarošová
David Neumann 
08:00