2021
Videoesej se snaží představit a pojmenovat možná východiska a přístupy k tvorbě performativního umění. Pomocí střihové koláže autorských záběrů a volně přístupných materiálu na internetu tak vzniká sonda do scény performančního umění definujícího se politickými přívlastky.
24:46