2019
Je naší vlastí hradba zdí? Střihové video vytvořené z různorodého fotografického a filmového materiálu rodinných příslušníků, kterých se rozličnými způsoby dotýkala stavba i demolice Berlínské zdi.
Sára Jarošová
Tom Buchard
Dominik Vontor
Sami Raitzsch
05:37