2016
Strukturální tisk
Strukturální tisk provedený z povrchů materiálů užíváných v současných technologiích. Lino bylo vytvořeno jako jeden kus, následně rozděleno na dva kusy. Dva kusy lina, které by mohly být spojeny a tvořit celistvý celek, avšak je mezi nimi malá mezera.Vyvstává zde otázka, zdali nás současné technologie spojují či se pomocí nich navzájem odcizujeme.