Kdo: Natálie Koževnikovová
Kde: *1991.. Praha/Podolí, Václavák/ - Český Krumlov - Telč - Praha/Letná/ - Brno ..?
Co: kreslit - klikat - psát - myslet - být

...a taky:
Kulturní spolek BEZOBAV Dyjice
Patalie Design - p
ortfolio grafických prací 
Natálie Patálie (tumblr)

Kontakt: patalie.design@gmail.com

Vzdělání:

od 2016       VUT Brno, Fakulta výtvarných umění, ateliér Environmentu
2012-2016  VUT Brno, Fakulta architektury, Architektura a urbanismus
2010-2012  Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor Religionistika
2006-2010  Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, obor Propagační výtvarnictví – výstavnictví