Michal David
email: mddvojice@gmail.com

umělecká dvojice studentů Ateliéru Environmentu Michala Čepelky a Davida Bartoše, spolupráce od roku 2016

Ve své práci reagují na společenská, veřejná i odborná témata, často užívajíce nadsázky, humoru, absurdity a mystifikace.