E-mail: xvmolisova@vutbr.cz
            kmolisova@seznam.cz
Tel:       420 721 194 952