2016
Při mazání chleba s máslem: počítám nádechy a výdechy, mrkání a polykání.