2015
Trávila jesm 30 dní s malířem panem Janem Lohnickým ze Slavkova u Brna, během těchto dní vznikaly kresby (rozhovory.) Záznam který vznikl se stal mým deníkem s každodenním zápisem.Tyto záznamy jsem zužitkovala jako prodejní výstavu, která měla simulovat výstavy, které běžně pořádá malíř Jan Lohnický.