2017
 
Zadáním byl film Loni v Marienbadu. Vytvořila jsem prostorovou situaci 
co má působit na diváka jako na mě působil film. Nelze vidět všechny obrazy
najednou, jsou pokřivené, iluzivní, barokně těžké, zacyklené... Instalace je vytvořena tak, aby člověk nemohl vidět všechny obrazy najednou.
Sejně tak jako ve filmu nejsme schopni prohlédnout jeho děj.
 
(instalace, serie obrazů propiskou)